NL
FR

 

Beste bezoeker,


Wat fijn dat je interesse toont in ons clubbeleid!


Hieronder kan je het clubbeleid terugvinden. We hebben er lang over nagedacht en werken hard rond de doelen om onze club te versterken. 

Heb je vragen en/of constructieve opmerkingen? Spreek ons aan of laat gerust iets weten via anderlecht@korfbal.be 

Beleidsplan - versie 2022

Beste bezoeker, 

Wat fijn dat je interesse toont in ons clubbeleid! 

Het bestuur van ROAK heeft van het corona-jaar gebruik gemaakt om het clubbeleid wat uit te diepen en te bekijken welke koers we de komende jaren willen varen. Na grondig overleg en een online feedbacksessie met ouders, leden en sympathisanten, konden enkele clubdoelstellingen en concrete acties vastgelegd worden. Hoewel de grote lijnen vastliggen, staat dit beleidsplan nog niet volledig op punt. Hieronder delen we wat op de dag van vandaag reeds vastligt. 

De clubdoelstellingen:

Als Royal Olympia Anderlecht Korfbal willen we de komende vijf jaar...

 1. Een gestage groei van de club realiseren waarbij we trachten het aantal leden te verdubbelen.

 2. Inzetten op meer verbinding tussen de leden, ouders, sympathisanten en de club door middel van verscheidene sociale en sportieve activiteiten doorheen het jaar.

 3. Inzetten op een optimale infrastructuur voor de leden aan de hand van vernieuwing van het huidige sportmateriaal en de accommodatie.

 4. Inzetten op een goed opgeleid technisch kader om de leden een kwaliteitsvolle sport te kunnen bieden.

 5. Inzetten op een goed opgeleid kader om de vereniging te leiden en te organiseren.

 6. De gezonde financiële situatie van de club versterken, om zo minder afhankelijk te zijn van subsidies, en korfbal betaalbaar houden voor de leden.

 

Gezien de situatie van het voorbije anderhalf jaar, waar corona ons in ons kot gijzelde, willen we in eerste instantie de focus leggen op de twee eerste doelen. In deze tijden willen we investeren in onze leden, zowel in de nieuwe als in 'de oude'. 

Enkele concrete acties:

Om met bovenstaande doelstellingen aan de slag te gaan, hebben we enkele concrete actiepunten nodig. Sommige van deze actiepunten kwamen van onze leden en hun ouders zelf! Het spreekt voor zich dat deze lijst niet volledig is en ook steeds onderhevig is aan veranderingen. Spreek ons gerust aan als je graag meer tekst en uitleg hebt bij de punten! 

 • Communicatie:
  • Twizzit: alles wordt hier gecentraliseerd
  • Startvergadering begin seizoen
 • Clubparticipatie:
  • Opzetten ‘tevredenheidsenquête’
  • Opstarten werkgroepen o.l.v. een bestuurslid
  • Investeren in trainers uit de club
  • Klusjes/opfrisdag kantine
 • Clubactiviteiten:
  • Opmaken jaarkalender met de verschillende activiteiten
  • Teambuildingsactiviteiten per ploeg
 • Ledenbeleid:
  • Opmaak nieuwe flyer + welkomstbrochure
  • Opstarten “bewegingsschool”
  • Verschillende samenwerkingen in functie van ledenwerving

Conclusie: 

Als bestuur willen wij een ROAK creëren voor en door leden. We willen streven naar open communicatie en naar toegankelijkheid, naar plezier in de sport en naar verbinding naast het veld.

Kortom, SAMEN naar een sterker Olympia. 

Bedankt voor jullie aandacht !

© website powered by Twizzit.com