Contact


Lieven Pevenage :

E-mail: Anderlecht@korfbal.be

Tel: 0475 / 72 . 62 . 48


Lid Worden ?

Jaarlijks lidgeld
-18 Jaar 110€
+18 Jaar 145€
Adherent KBKB 60€
Steunend lid 40€
Voor de families met 3 ingeschreven leden of
meer is er een vermindering van 10 %

REKENING BEGUNSTIGDE (IBAN): BE97-734-2140442-49
BIC BEGUNSTIGDE: KREDBEBB
NAAM EN ADRES BEGUNSTIGDE :
ROYAL O.ANDERLECHT KORFBAL, Pol Stoppelaerestraat 1 – 1070 Anderlecht
MEDEDELING : COT 20XX-20YY